Đà Nẵng
  Hiện tại VN

  23-05-2017 04:32

  26º
  26º Thứ 3
  26º Thứ 4
  26º Thứ 5
  TP HCM
  Hiện tại VN

  23-05-2017 04:32

  34º
  33º Thứ 3
  33º Thứ 4
  33º Thứ 5
  Hải Phòng
  Hiện tại VN

  23-05-2017 04:32

  22º
  23º Thứ 3
  23º Thứ 4
  24º Thứ 5
  Vinh
  Hiện tại VN

  23-05-2017 04:32

  21º
  22º Thứ 3
  21º Thứ 4
  23º Thứ 5
  Hà Nội
  Hiện tại VN

  23-05-2017 04:32

  21º
  22º Thứ 3
  24º Thứ 4
  24º Thứ 5
  Nha Trang
  Hiện tại VN

  23-05-2017 04:32

  28º
  29º Thứ 3
  28º Thứ 4
  27º Thứ 5
  Bắc Giang
  Hiện tại VN

  23-05-2017 04:32

  21º
  22º Thứ 3
  24º Thứ 4
  26º Thứ 5
  Phan Thiết
  Hiện tại VN

  23-05-2017 04:32

  31º
  31º Thứ 3
  30º Thứ 4
  30º Thứ 5
  Hội An
  Hiện tại VN

  23-05-2017 04:32

  26º
  26º Thứ 3
  26º Thứ 4
  26º Thứ 5
  Huế
  Hiện tại VN

  23-05-2017 04:32

  26º
  27º Thứ 3
  26º Thứ 4
  25º Thứ 5
  Qui Nhơn
  Hiện tại VN

  23-05-2017 04:32

  28º
  26º Thứ 3
  25º Thứ 4
  25º Thứ 5
  Vùng Tàu
  Hiện tại VN

  23-05-2017 04:32

  34º
  29º Thứ 3
  29º Thứ 4
  29º Thứ 5
  Buôn Ma Thuột
  Hiện tại VN

  23-05-2017 04:32

  34º
  29º Thứ 3
  29º Thứ 4
  29º Thứ 5

Thời tiết

Cập nhật 23-05-2017 04:32:10

Khu vực: Thay đổi

 • Độ ẩm: %
 • Hướng gió:
 • Mặt trời mọc:
 • Mặt trời lặn:

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

Thời gian
Nhiệt độ
-
-
-