PALM GARDEN RESORT
PHÒNG HỘI NGHỊ
 
Loại phòng
 
Kích thước
Sức chứa
 
(WxLxH)m
U-shape Style
Double U-Shape
Banquet Style
Class-room Style
Theater
Orchid Room
6 x 12 x 3
22
N/A
20
24
30
Lotus Room
12 x 19.5 x 4
36
N/A
80
60
160
Palm Court
16 x 28 x 4.5
50
70
250
300
400
 
Kích thước Backdrop: Palm Court 7.0m W x 3.0m H
                                       Lotus room 4.0m W x 3.6m H
                                       Orchid room 4.0m W x 2.8m H
Gói dịch vụ hội nghị
* Hội nghị cả ngày kèm ăn trưa và 2 coffee breaks         
* Hội nghị cả ngày với chỉ 2 coffee breaks                     
* Hội nghị nửa ngày kèm ăn trưa và 1 coffee break         
* Hội nghị nửa ngày với chỉ 1 coffee break                     
Bao gồm:
·        Thời gian hội nghị: Cả ngày từ 8:00 -17.00, nửa ngày từ 8.00am – 12.00am hoặc từ 13.00pm – 17.00pm
·        Nước uống/người: 02 chai/cả ngày, 01 chai/nửa ngày
·        Giỏ kẹo
·        Giấy viết
·        Bút mực
·        2 Flip-charts/bảng trắng
·        3 bút marker
·        1 màn hình
·        2 Microphones
·        Hoa và cây trang trí
Một số thiết bị cho thuê khác sẽ tính phí dựa trên yêu cầu.