Đón khách

Đánh dấu vào ô nếu đón tại sân bay.
Đánh dấu vào ô nếu tiễn tại sân bay.

Số chỗ

Đánh dấu vào ô nếu có hành lý.
Đánh dầu vào ô nếu yêu cầu vận chuyển khứ hồi.

Các loại xe

  • Image
  • Image
  • Image