VINPEARL LUXURY DA NANG
 
Gói Hội nghị
1.      Hội nghị nửa ngày:
Cung cấp phòng chức năng miễn phí từ 08:00-12:00 hoặc 13:30-17:30
Một bữa Coffee break (cho gói nửa ngày) với cà phê/trà, bánh ngọt và trái cây
Bao gồm bút chì, giấy ghi chú, candies, biểu đồ, nước khoáng.
Máy chiếu, màn hình chiếu
Hệ thống âm thanh, phụ kiện, 2 micro không dây
Hoa trang trí phòng họp
 
2.      Hội nghị cả ngày:
Cung cấp phòng chức năng miễn phí từ 08:00-12:00 hoặc 13:30-17:30
Hai bữa Coffee break (cho gói trọn ngày) với cà phê/trà, bánh ngọt và trái cây
Bao gồm bút chì, giấy ghi chú, candies, biểu đồ, nước khoáng.
Máy chiếu, màn hình chiếu
Hệ thống âm thanh, phụ kiện, 2 micro không dây
Hoa trang trí phòng họp
 
Sức chứa phòng họp
Loại phòng
Diện tích (m2)
Kích thước (l x w) (m)
Kiểu tiệc ngồi
Kiểu tiệc buffet
Kiểu nhà hát
Kiểu phòng học
Kiểu chữ U
Kiểu chữ E
Kiểu Hội trường
Kiểu phòng họp
Grand Ballroom
742
33.3 x22.2
350
300
360
216
84
117
96
-
Ballroom A
462
20.7 x 22.2
200
180
180
90
48
108
80
-
Ballroom B
280
12.6 x 22.2
120
100
160
72
44
117
50
-
Boardroom
48
8 x 6
-
-
-
-
-
-
-
9