BAR TẠI HUẾ
 
STT TÊN ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Bar Phương Nam 65 Nguyễn Công Trứ - Tp.Huế 0914 534 333
2 Brown Eyes Bar 56 Chu Văn An – Tp. Huế 054 3827 494
3 DMZ Bar 60 Lê Lợi, Tp.Huế 054 3823 414
4 Bar Ngọc Anh 15 Lê Lợi – Tp.Huế 054 3831 335
5 Café Bamboo Bar 3 Lương Thế Vinh – Tp.Huế 0903 551 114
6 Café Bar Ruby 29 Võ Thị Sáu, phường Phú Nội, Tp. Huế 054 3820 236
7 Bar Why not 21 Võ Thị Sáu, Huế 054 3824 793
8 Bar MTV 29 Nguyễn Thái Học, Huế  
9 Bar- Restaurant USHI 42 Phạm Ngũ Lão, Huế 054 3821 143
10 Bar Thiên Khải 34 Bến Nghé, Huế