NHÀ HÀNG TẠI HỘI AN
 
STT Tên Địa chỉ SĐT
1 Nhà Hàng Phố Trăng 101 Cửa Đại 0510.923.955
2 Nhà Hàng Hoa Anh Đào 119 Nguyễn Thái Học 0510.910.369
3 Nhà Hàng Ấn Độ 26 Trần Hưng Đạo 0510.864.538
4 Nhà Hàng Banana Split 53 Hoàng Diệu 0510.861.136
5 Nhà Hàng Bar Ven Sông 58 Bạch Đằng 0510.861.385
6 Nhà Hàng Bến Cảng 70 Bạch Đằng 0510.861.786
7 Nhà Hàng Blue Dran 46 Bạch Đằng 0510.910.742
8 Nhà Hàng Chămpa I 75 Nguyễn Thái Học 0510.861.155
9 Nhà Hàng Chămpa Ii 92B Bạch Đằng 0510.862.974
10 Nhà Nhà Chào Buổi Sáng 34 Lê Lợi 0510.912.227
11 Nhà Hàng Des Amis 52 Bạch Đằng 0510.861.616
12 Nhà Hàng Du Thuyền 107-109 Nguyễn Thái Học 0510.910.489
13 Nhà Hàng Đặc Sản Hội An 89 Trần Phú 0510.861.533
14 Nhà Hàng Đèn Lồng Trắng 710 Hai Bà Trưng 0510.863.023
15 Nhà Hàng Đông Đô 506 Cửa Đại 0510.861.093
16 Nhà Hàng Faifoo 104 Trần Phú 0510.861.548
17 Nhà Hàng Thân Thiện 55A Bạch Đằng 0510.910.118
18 Nhà Hàng Gioan 78A Bạch Đằng  0510.863.899
19 Nhà Hàng Green Moss 155 Nguyễn Duy Hiệu 0510.863.728
20 Nhà Hàng Hàn Huyên 40 Nguyễn Phúc Chu 0510.861.462
21 Nhà Hàng Hoài Phố 27-29 Phan Bội Châu  0510.914.150
22 Nhà Hàng Sông Hoài 119-121 Nguyễn Thái Học 0510.910.809
23 Nhà Hàng Hoàng Hà 38 Trần Phú 0510.861.053
24 Nhà Hàng Hồng Phúc 86 Bạch Đằng 0510.862.567
25 Nhà Hàng Lá Chuối 88 Bạch Đằng 0510.861.346
26 Nhà Hàng Lounge 102 Nguyễn Thái Học 0510.910.945
27 Nhà Hàng Như Ý 02 Trần Phú 0510.861.527
28 Nhà Hàng Phú Thiện 09 Cửa Đại 0510.923.324
29 Nhà Hàng Quảng Thắng 90 Bạch Đằng 0510.862.130
30 Nhà Hàng Treat 69 Trần Hưng Đạo 0510.910.527
31 Nhà Hàng Sông Xanh 84B Bạch Đằng 0510.863.008
32 Nhà Hàng Tam Tam (Hiệp Phố) 112 Nguyễn Thái Học 0510.862.212
33 Nhà Hàng Tây (Hải Sơn) 64 Bạch Đằng 0510.861.652
34 Nhà Hàng Thăng Long 136 Nguyễn Thái Học 0510.861.944
35 Nhà Hàng Hội An Xưa 66 Nguyễn Thái Học 0510.910.301
36 Nhà Hàng Thiện Trung 84 Trần Hưng Đạo 0510.916.137
37 Nhà Hàng Gỗ Đá 308 Cửa Đại 0510.923.644
38 Nhà Hàng Thu Bồn 84 Bạch Đằng 0510.862.839
39 Nhà Hàng Thuận Ý 94 Bạch Đằng 0510.863.179
40 Nhà Hàng Trung Bắc 87 Trần Phú 0510.864.622
41 Nhà Hàng Tự Do 53 Nguyễn Duy Hiệu 0510.864.128
42 Nhà Hàng Vạn Lộc 27 Trần Phú 0510.861.212
43 Nhà Hàng U Hai 62 Nguyễn Thái Học 0510.910.589
44 Nhà Hàng Sao Mai 48 Bạch Đằng 0510.861.651
45 Nhà Hàng Xoài 111 Nguyễn Thái Học 0510.910.839
46 Nhà Hàng Xưa Và Nay 51 Lê Lợi 0510.910.599
47 Nhà Hàng Bam Boo 71 Trần Hưng Đạo 0510.911.160
48 Nhà Hàng Sao Vàng 73 Nguyễn Thái Học 0510.910.430
49 Nhà Hàng Thanh 76 Bạch Đằng 0510.861.366
50 Nhà Hàng Đông Hải 45 Bà Triệu 0510.862.890
51 Nhà Hàng Phố Hội 12 Bà Triệu 0510.864.463
52 Nhà Hàng Bar Việt Cafe 490 Cửa Đại 0510.923.463
53 Nhà Hàng Hải Sản Hội An 64 Bạch Đằng 0510.861.652
54 Nhà Hàng Nam Long 103 Cửa Đại  0510.923723 
55 Nhà Hàng Lê Bá Truyền II Garden 12 Bà Triệu 0510.3864 463
56 Nhà Hàng Sakura 121 Nguyễn Thái Học 0510.3910 809
57 Nhà Hàng Green Chili 122 Nguyễn Thái Học  0510.3928 199
58 Nhà Hàng Good Morning 102 Nguyễn Thái Học  
59 Nhà Hàng Son 177 Cửa Đại   
60 Nhà Hàng Wanlu 27 Trần Phú   
61 Nhà Hàng Dũng 38 Phan Châu Trinh  0510. 3861 755
62 Nhà Hàng Can 74 Bạch Đằng   
63 Nhà Hàng Mango 45 Nguyễn Phúc Chu  
64 Nhà Hàng 109 109 Nguyễn Trường Tộ 0510 6255109
65 Nhà Hàng Hòa Hưng 1 Biển Cửa Đại 0510 3927191
66 Nhà Hàng Ngọc Tuyết 43 Trần Hưng Đạo 05103.861 673
67 Nhà Hàng Sen Bãi biển Cửa Đại 05103.927 252
68 Nhà hàng Giếng Đình 113 Bà Triệu 05103.9111 67