Tour trong nước

Mã tour Hành trình Ngày đi Giá tour Số chỗ còn nhận Thao tác
 Đang cập nhật

Tour nước ngoài

Mã tour Hành trình Ngày đi Giá tour Số chỗ còn nhận Thao tác
CM-03 BỜ TÂY HOA KỲ 29/04/2017 43.500.000 8 Đặt Tour
TL02 BANGKOK - PATTAYA(Bangkok Airways) 10/05/2017 7.190.000 11 Đặt Tour
HANT SEOUL - EVERLAND - ĐẢO NAMI (JJA) 15/05/2017 12.500.000 3 Đặt Tour
SM1 SINGAPORE - MALAYSIA 16/05/2017 12.990.000 7 Đặt Tour
NB_02 NHẬT BẢN 5N4Đ 17/05/2017 24.990.000 8 Đặt Tour
TL02 BANGKOK - PATTAYA(Bangkok Airways) 17/05/2017 7.490.000 6 Đặt Tour
HQJ1 SEOUL - EVERLAND - ĐẢO NAMI 4N4D 23/05/2017 12.490.000 9 Đặt Tour
TL02 BANGKOK - PATTAYA(Bangkok Airways) 31/05/2017 7.190.000 8 Đặt Tour
MST MALAYSIA-SINGAPORE 01/06/2017 12.990.000 8 Đặt Tour
SIMT SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA 6N5D 01/06/2017 12.990.000 8 Đặt Tour
TL02 BANGKOK - PATTAYA(Bangkok Airways) 10/06/2017 7.490.000 8 Đặt Tour
HQ284 HÀN QUỐC 6N5Đ 14/06/2017 17.990.000 5 Đặt Tour
TL02 BANGKOK - PATTAYA(Bangkok Airways) 14/06/2017 7.490.000 8 Đặt Tour
NB_02 NHẬT BẢN 5N4Đ 15/06/2017 24.990.000 9 Đặt Tour
MST MALAYSIA-SINGAPORE 20/06/2017 12.990.000 8 Đặt Tour
SM1 SINGAPORE - MALAYSIA 20/06/2017 12.990.000 7 Đặt Tour
TL02 BANGKOK - PATTAYA(Bangkok Airways) 21/06/2017 7.490.000 9 Đặt Tour
ĐL12 ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG - ĐÀI BẮC –CÔNG VIÊN YEHLIU 23/06/2017 10.990.000 5 Đặt Tour
ĐL12 ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG - ĐÀI BẮC –CÔNG VIÊN YEHLIU 21/07/2017 10.990.000 9 Đặt Tour
HQ1 SEOUL - EVERLAND - ĐẢO NAMI 28/07/2017 12.990.000 9 Đặt Tour
HQNM SEOUL - EVERLAND - ĐẢO NAMI 28/07/2017 12.990.000 9 Đặt Tour